[ Image ] [ Image ]
Bunshichi
(benevolent)

Tengu Hisa
Roles: Chushin Bushi, Yuranosuke
25.23.1984

< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >

 

| sheehan |